UPRAWNIENIE DO LOTÓW NA MOTOPARALOTNIACH (PPGG)

Cel szkolenia:

Nauczenie pilota lub pilota - ucznia latania na motoparalotni. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem , lotem, lądowaniem, sytuacjami niebezpiecznymi oraz lotami nawigacyjnymi. Winien opanować przygotowanie motoparalotni do lotu i obsługę sprzętu, łącznie z oceną jej zdatności oraz listę czynności przedstartowych.

Szkolenie do lotów na motoparalotniach składa się z trzech części:
•  Szkolenie teoretyczne
Szkolenie teoretyczne obejmuje 25 godzin wykładów:
- prawo lotnicze
- wiedza ogólna o motoparalotni,
- osiągi i planowanie lotu
- człowiek - możliwości i ograniczenia;
- meteorologia;
- nawigacja;
- procedury operacyjne;
- zasady lotu
- łączność (jeśli posiada)
•  Szkolenie naziemne praktyczne
Szkolenie naziemne praktyczne obejmuje:
- przygotowanie motoparalotni do lotu i jej obsługę naziemną, łącznie z oceną jej stanu technicznego;
- Przygotowanie operacyjne do lotu łącznie z analizą informacji meteorologicznej.
•  Szkolenie w locie
Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:
- ETAP I - szkolenie wstępne zapoznawcze, 3-4 dni szkoleniowe.
- ETAP II - szkolenie zaawansowane do świadectwa kwalifikacji, 7-10 dni szkoleniowych.

Uwaga!

Czas szkolenia zależy od warunków pogodowych i indywidualnych predyspozycji pilota

ETAP I podzielony jest na trzy ćwiczenia:
•    Ćwiczenie 1 - Lot zapoznawczy na motoparalotni dwumiejscowej. Czas 30 min.
Lot poprzedzają następujące czynności:
- kontrola przedlotowa sprzętu,
- montaż przed lotem,
- kontrola jednostki napędowej oraz instalacji.
•    Ćwiczenie 2 - 3 loty po około 30 min.
Ćwiczenie rozpoczyna się:
- nauką kołowania i operacjami na ziemi, łącznie z rozbiegiem
- nauką startu, sterowania, wykonywania zakrętów z małym i dużym przechyleniem, kręgów, ósemek, nauką budowania kręgu nad lotniskowego, nauką podejścia do lądowania i lądowania.
•    Ćwiczenie 3 - 5-7 lotów w czasie około 1 godz..
- nauka budowania kręgu, krążenia, podchodzenia do lądowania i lądowania. Ostatnie lądowanie pilot - uczeń wykonuje samodzielnie.
Po wykonaniu 7-10 lotów na motoparalotni dwumiejscowej, po około 3 godz. nalotu kandydat jest przygotowany do wykonania pierwszego samodzielnego lotu.
ETAP II
•    Ćwiczenie 1 - Lot samodzielny. Czas ok. 30 min.
•    Ćwiczenie 2 - Trening startu, lotu po kręgu i lądowania. 20 lotów w łącznym czasie około 2 godz.
•    Ćwiczenie 3 - Procedury awaryjne.
- 10 lotów z instruktorem na procedury awaryjne.
Pilot-uczeń musi opanować procedury unikania kolizji oraz procedury awaryjne występujące na skutek awarii sprzętu:
- przymusowe lądowanie podczas wstępnej fazy wznoszenia,
- przymusowe lądowanie podczas lotu,
- przeciągnięcia i wychodzenie z nich,
- odejście na drugi krąg na sygnał z ziemi.
Uwaga!
Pilot-uczeń może przejść do następnego ćwiczenia po zaliczeniu ćwiczenia 3.
•    Ćwiczenie 4 - Loty nawigacyjne w tym 2-3 loty z instruktorem po wyznaczonej trasie oraz nie mniej niż 3 samodzielne przeloty po wyznaczonej trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu o co najmniej 15 km.
Do ćwiczenia można dopuścić pilota-ucznia który kontroluje stan paliwa w locie. Podczas lotu pilot zwraca szczególną uwagę na innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz przeszkody terenowe.
W sumie pilot-uczeń w czasie szkolenia wykonuje nie mniej niż 10 godz. nalotu

Ocenę zdolności szkolonego do wykonywania czynności pilota przeprowadza się na podstawie poniższych zadań:

- wykonywanie procedur i manewrów mieszczących się w granicach możliwości i ograniczeń danej motoparalotni
- realizacji procedur awaryjnych i manewrów awaryjnych mających zastosowanie do danego typu,
- pilotowanie motoparalotni w sposób płynny i precyzyjny,
- zdolność do dobrej oceny sytuacji,
- wykorzystanie przez kandydata wiedzy lotniczej,
- wykazanie opanowania sprzętu w taki sposób aby każdy wykonywany manewr był bezpieczny.

Skróty.

Dopuszcza się zmniejszenie ilości lotów nawigacyjnych w ćwiczeniu 4 dla pilotów paralotni z napędem posiadających świadectwo kwalifikacji.

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem skierowania na egzamin przed LKE