Kursu instruktorski 2014 [2014-01-14]

 

Termin: 24 marca do 6 kwietnia 2014

Miejsce: Lotnisko Pobiednik Wielki (Aeroklub Krakowski)

Cena: 4800 PLN (brutto)

 

Organizatorzy:

  1. Aerokrak – Leszek Mańkowski
  2. Szkoła Latania- Arek Pomarański
  3. Nauka Latania – Kamil Antkowiak

Warunkiem przystąpienia do kursu jest zaliczenie egzaminu kwalifikującego.

Zapisy na kurs na stronie : http://paragliding.com.pl/?page=terminy

 

Kandydat na instruktora ma obowiązek przedstawić przed egzaminem
kwalifikacyjnym następujące dokumenty:

1. Świadectwo kwalifikacji pilota paralotni,
2. Aktualne badania lekarskie,
3. Ubezpieczenie OC,
4. Potwierdzony nalot (150 godzin),
5. Poświadczenie uczestnictwa i zajęcia punktowanego miejsca w trzech zawodach rangi minimum ogólnopolskiej w okresie ostatnich 3 lat na tej kategorii statku powietrznego, na którą posiada uprawnienie podstawowe;

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zakwalifikowania się min 10 kandydatów.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lutego 2014.

 

Osoby zainteresowane kursem instruktorskim proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Email: info małpa paragliding.com.pl

Tel. +48 601 710 522

 

Arek Pomarański