Egzamin na ŚK we Wrocławiu 20.10.2014 poniedziałek [2014-10-14]
Informujemy, że 20.10. 2014 w poniedziałek o godzinie 13.00
odbędzie się sesja egzaminacyjna LKE na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni na
lotnisku Aeroklubu Dolnośląskiego w Mirosławicach.
Egzamin praktyczny odbędzie się za wyciągarką, można również zdawać na paralotni z
napędem PPG i PPGG.
UWAGA. Został zniesiony obowiązek składania kserokopii świadectwa szkolnego
potwierdzającego wykształcenie. Co za tym idzie NIE płacimy opłaty za potwierdzenie
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków. Uwaga!
Nowe wnioski :
a)Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP
b)Dodatkowo część "C" starego wniosku
Do wniosku trzeba dołączyć:
1) Świadectwo ukończenia szkolenia Etap II PP, PPG lub PPGG
2) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP ( część B wniosku wypełnia
instruktor wydający Świadectwo Etap II ­ niezbędne do podejścia do egzaminu) –
sprawdzić u instruktora, czy wydaje nowy wzór!
3) Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 ­ 247 Warszawa
 
UWAGA:
Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy
Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 53 zł (imię i nazwisko/egzamin
teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.1/pkt.5)
Opłata za egzamin praktyczny wynosi 43 zł (imię i nazwisko/egzamin
praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.3.2)
Opłata za egzamin praktyczny za każde dodatkowe uprawnienie wynosi 105 zł (imię i
nazwisko/egzamin
praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.3.2)
Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 43 zł (imię i
nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1)
Opłata za wpisanie każdego dodatkowego uprawnienia wynosi 43 zł (imię i
nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1)
Opłata dla Szkoły Latania  za zorganizowanie egzaminu (hole,
wypożyczenie sprzętu, infrastruktura itd. ) wynosi 50 zł.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie
następujących dokumentów :
1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa,
np.www.lotnictwo.finansowachata.pl
2. Komplet sprzętu paralotniowego (radio, wyczep itd.) z ważnym
dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni). Istnieje
możliwość wypożyczenia sprzętu do lotów holowanych.
3. Zapisanie się na stronie : http://paragliding.com.pl/?page=terminy
 
Egzaminator – Kamil Antkowiak
Info : Arek Pomarański 601710522