Egzamin na ŚK we Wrocławiu [2015-07-18]

Informujemy, że 22.07. 2015 w środę o godzinie 10.00 odbędzie się sesja egzaminacyjna LKE na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni na lotnisku Aeroklubu Dolnośląskiego w Mirosławicach.

Egzamin teoretyczny odbędzie się w budynku strefy zrzutu Olimpic-skydive (http://www.olimpic-skydive.pl/).

Egzamin praktyczny odbędzie się za wyciągarką, można również zdawać na paralotni z

napędem PPG , PPGG i TANDEM.

UWAGA. Został zniesiony obowiązek składania kserokopii świadectwa szkolnego

potwierdzającego wykształcenie. Co za tym idzie NIE płacimy opłaty za potwierdzenie

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków.

Uwaga!

Nowe wnioski :

Do wniosku trzeba dołączyć:

1) Świadectwo ukończenia szkolenia Etap II PP, PPG lub PPGG

2) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP ( część B wniosku wypełnia

instruktor wydający Świadectwo Etap II ­ niezbędne do podejścia do egzaminu) –

sprawdzić u instruktora, czy wydaje nowy wzór!

3) Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2

02 ­ 247 Warszawa

 

UWAGA:

Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy

Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 53 zł (imię i nazwisko/egzamin

teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.1/pkt.5)

Opłata za egzamin praktyczny wynosi 43 zł (imię i nazwisko/egzamin

praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.3.2)

Opłata za egzamin praktyczny za każde dodatkowe uprawnienie wynosi 105 zł (imię i

nazwisko/egzamin

praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.3.2)

Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 43 zł (imię i

nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1)

Opłata za wpisanie każdego dodatkowego uprawnienia wynosi 43 zł (imię i

nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1)

Opłata dla Szkoły Latania  za zorganizowanie egzaminu (hole,

wypożyczenie sprzętu, infrastruktura itd. ) wynosi 50 zł.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie

następujących dokumentów :

1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa,

np.www.lotnictwo.finansowachata.pl

2. Komplet sprzętu paralotniowego (radio, wyczep itd.) z ważnym

dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni). Istnieje

możliwość wypożyczenia sprzętu do lotów holowanych.

3. Zapisanie się na stronie : http://paragliding.com.pl/?page=terminy

 

Egzaminator – Kamil Antkowiak

Info : Arek Pomarański 601710522 mail: info małpa paragliding.com.pl