LOTY REKLAMOWE


•  INFORMACJE OGÓLNE


Reklama lotnicza wykonywana za pomocą paralotni z napędem to niezwykle atrakcyjna i wciąż mało w Polsce popularna forma komunikacji.
Jej główne zalety to:
•    Mobilność i elastyczność przekazu - jesteśmy w stanie pojawiać się w praktycznie dowolnych miejscach, wszędzie tam, gdzie zbierają się potencjalni odbiorcy komunikatu. Nad imprezami plenerowymi, festynami, plażami, czy wreszcie klubami i miejscami zlotów.
•    Niska cena dotarcia - relatywnie niska cena tej formy reklamy lotniczej i precyzja w planowaniu miejsca akcji owocują bardzo niskim kosztem dotarcia do potencjalnych adresatów (CPP)
•    Atrakcyjność komunikacji - motoparalotnie mogą latać bardzo nisko i - relatywnie w stosunku do innych urządzeń lotniczych - powoli. Dzięki temu i niskiemu poziomowi hałasu naszych silników jesteśmy atrakcyjnym urozmaiceniem dla wszystkich, pozostających na ziemi adresatów przekazu reklamowego. W odróżnieniu od każdej innej formy reklamy pojawienie się motoparalotni zawsze wywołuje zainteresowanie i przychylne reakcje odbiorców.
Tam gdzie inne sposoby komunikacji zawodzą reklama paralotniowa jest niezastąpiona.


•  REKLAMA NA BANNERACH


Reklama na bannerach ciągniętych za motoparalotnią, to najtańsza i zarazem najprostsza forma reklamy lotniczej.
•    Bannery wykonujemy z ripstopu (specjalna tkanina, z której szyte są również paralotnie) wg wzorów dostarczonych przez Zleceniodawcę.
•    Banner ma kształt cylindra o długości 7 m 1,5 średnicy.

•  REKLAMA NA PARALOTNIACH


Reklama na skrzydle motoparalotni to najbardziej widowiskowa forma reklamy. Skrzydło ma powierzchnię porównywalną z powierzchnią typowego billboardu, czyli niespełna 30 metrów kwadratowych. Jednak w odróżnieniu od statycznej tablicy lecąca nisko paralotnia nikogo nie pozostawia obojętnym. Ta forma reklamy jest zatem efektywna już przy pierwszym kontakcie.


•  WARUNKI POGODOWE


W odróżnieniu od innych form reklamy, reklama na motoparalotniach jest ograniczona tylko dwoma warunkami.
1.    Obowiązujące przepisy nie zezwalają na latanie bez specjalnej zgody nad centrami dużych aglomeracji.
2.    Paralotnie są stosunkowo wrażliwe na warunki atmosferyczne. Stąd wynikają pewne ograniczenia. Loty nie mogą odbywać się jeśli:
o    prędkość wiatru w regionie lotów jest wyższa od 5m/s;
o    rejon wykonywania lotów znajduje się w strefie opadów atmosferycznych;
o    widoczność (np. ze względu na mgły) jest ograniczona i wynosi mniej niż 1 km w poziomie.
Jeśli jednak loty wykonywane mają być za dnia i żadne z wymienionych powyżej zjawisk nie zachodzi - nic nie stoi na przeszkodzie do wykonywania lotów reklamowych.