UPRAWNIENIE DO LOTÓW NA PARALOTNIACH Z NAPĘDEM (PPG)

Cel szkolenia:
Nauczenie pilota lub pilota - ucznia latania na paralotni z napędem. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, oraz lotami nawigacyjnymi. Musi opanować obsługę sprzętu, listę czynności przed startowych oraz procedury bezpieczeństwa.

Szkolenie do lotów z napędem składa się z trzech części:
•  Szkolenie teoretyczne.
Szkolenie teoretyczne obejmuje :
- prawo lotnicze
- wiedza ogólna o paralotni oraz napędzie
- osiągi i planowanie lotu
- człowiek - możliwości i ograniczenia;
- meteorologia;
- nawigacja;
- procedury operacyjne;
- zasady lotu
- łączność (jeśli posiada).
•  Szkolenie naziemne praktyczne.
- Szkolenie naziemne praktyczne ma na celu naukę startu z napędem, oraz naukę obsługi paralotni i napędu.
•  Szkolenie w locie.


Szkolenie do lotów PPG to 3-4 dni szkoleniowe.

Uwaga!
Czas szkolenia zależy od warunków pogodowych i indywidualnych predyspozycji pilota.

Podczas szkolenia pilot wykonuje 3-5 lotów w czasie około 1 godz.. Nauka sterowania, budowania kręgu, krążenia, podchodzenia do lądowania i lądowania. Następmnie  3 loty po około 30 min. Ćwiczenie lądowania awaryjnego, kontrola paliwa w locie, latanie w turbulentnych warunkach. Ostatnie lądowanie pilot–uczeń wykonuje samodzielnie.
Następnym etapem są loty nawigacyjne w tym co najmniej 3 przeloty po wyznaczonej trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu o co najmniej 15 km.
Do ćwiczenia można dopuścić pilota-ucznia który kontroluje stan paliwa w locie. Podczas lotu pilot zwraca szczególną uwagę na innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz przeszkody terenowe. Pierwsze 2-3 loty powinny być wykonane w zespole z innymi pilotami lub instruktorem ewentualnie na paralotni dwuosobowej. W sumie pilot-uczeń w czasie szkolenia wykonuje nie mniej niż 10 godz. nalotu.
Szkolenie może odbywać się na sprzęcie szkoły ale również na sprzęcie uczestnika kursu posiadającym odpowiednie dopuszczenia..