UPRAWNIENIE DO LOTÓW Z PASAŻEREM (TANDEM)

Wymagane doświadczenie:
 
posiadanie Świadectwa Kwalifikacji pilota paralotni
posiadanie udokumentowanego nalotu minimum 60 godzin na paralotni jednomiejscowej
posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC
 
SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem. 
Obejmuje ono naukę startu z pasażerem w różnych warunkach w wymiarze 4 godzin. Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów w tym lądowania w ograniczonym terenie.
 
SZKOLENIE TEORETYCZNE
Obejmuje wykłady z techniki pilotażu, instruktażu pasażera o sytuacjach niebezpiecznych, udzielania pierwszej pomocy, prawa i przepisów. Zakończone jest sprawdzeniem wiedzy pilota.
Szkolenie to odbywa się na sprzęcie szkoły lub własnym (konieczne jest aktualne dopuszczenie paralotni do lotu).
 


PROGRAM SZKOLENIA UPRAWNIENIE DO LOTÓW Z PASAŻEREM (TANDEM)

Szkolenie do uprawnień dodatkowych wpisywanych do świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotniowego,
Uprawnienie do lotów z pasażerem (CP)

Wymagane doświadczenie:
- Posiadanie świadectwa kwalifikacji,
- Posiadanie nalotu minimum 60 godzin na statku powietrznym którym będą wykonywane loty z pasażerem.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem.
Po jego zakończeniu szkolony winien opanować wszystkie elementy związane ze startem i lądowaniem z pasażerem.


Szkolenie do lotów pasażerskich składa się z dwóch części:
•  Szkolenie teoretyczne.
Szkolenie teoretyczne obejmuje 8 godziny wykładów z techniki pilotażu, instruktażu pasażera sytuacji niebezpiecznych, udzielania pierwszej pomocy, prawa i przepisów.
Szkolenie teoretyczne kończy się sprawdzeniem wiedzy pilota.
•  Szkolenie praktyczne naziemne.
Nauka startu z pasażerem w różnych warunkach w wymiarze 4 godzin.


Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów w tym lądowania w ograniczonym terenie


Ograniczenia:

- Loty muszą umożliwić bezpieczny start i lądowanie,
- Szkolenie musi odbywać się na paralotniach, paralotniach z napędem i motoparalotniach przeznaczonych do lotów dwuosobowych. Szkolenie na sprzęcie szkoły lub własnym pilota.
- Do lotów mogą być używane tylko paralotnie, które posiadają ważną kartę paralotni oraz spadochrony posiadające ważne dopuszczenie.