Trening bezpieczeństwa SIV 1400 PLN
Kurs H sprzęt własny 400 PLN
Seminarium przelotowe 1250 PLN
Szkolenie do lotów z napędem PPG 950 PLN
Szkolenie do lotów z napędem PPG (sprzęt szkoły) 2100 PLN
Szkolenie do prowadzenia lotów holowanych 300 PLN
Szkolenie Etap I (sprzęt szkoły) + H (holowanie) 1400 PLN
Szkolenie Etap II (sprzęt szkoły) + H (holowanie) 1050 PLN
Szkolenie Etap III (sprzęt własny) / Szkolenie w lotach żaglowych i termicznych 1250 PLN
Szkolenie indywidualne Etap I, II (sprzęt szkoły) + H (holowanie) 4900 PLN
Szkolenie kierownika startów 300 PLN
Szkolenie na motoparalotnie PPGG (sprzęt własny) 2050 PLN
Szkolenie operatorów wyciągarki 700 PLN
Szkolenie pilota tandemu  1600 PLN
Szkolenie zapoznawcze zakończone lotem w tandemie 330 PLN
 
INNE:
Lot w tandemie 185 PLN
Lot w tandemie z akrobacjami 350 PLN
Nagranie HD lotu w tandemie 50 PLN
Przekładanie spadochronu zapasowego 80 PLN
Przekładanie spadochronu zapasowego sterowanego 150 PLN
Wypożyczenie paralotni na jeden dzień 100 PLN
Wypożyczenie sprzętu na jeden hol 30 PLN
Hol za wyciągarką 20 PLN