SZKOLENIA:
Trening bezpieczeństwa SIV 1400 PLN
Kurs H sprzęt własny 400 PLN
Seminarium przelotowe 1300 PLN
Szkolenie do lotów z napędem PPG 1600 PLN
Szkolenie do lotów z napędem PPG (sprzęt szkoły) 2300 PLN
Szkolenie do prowadzenia lotów holowanych 300 PLN
Szkolenie Etap I (sprzęt szkoły) + H (holowanie) 1400 PLN
Szkolenie Etap II (sprzęt szkoły) + H (holowanie) 1100 PLN
Szkolenie Etap III (sprzęt własny) / Szkolenie w lotach żaglowych i termicznych 1300 PLN
Szkolenie indywidualne Etap I, II (sprzęt szkoły) + H (holowanie) 4900 PLN
Szkolenie kierownika startów 300 PLN
Szkolenie na motoparalotnie PPGG (sprzęt własny) 2100 PLN
Szkolenie operatorów wyciągarki 800 PLN
Szkolenie pilota tandemu  1600 PLN
 
PARALOTNIOWE LOTY TANDEMOWE:
Lot w tandemie za wyciągarką 200 PLN
Lot w tandemie z akrobacjami 350 PLN
Lot w tandemie w górach (minimum 20 minut) 350 PLN
Przelot w tandemie w górach (minimum 40 minut) 600 PLN
Nagranie HD lotu w tandemie (GoPro) 50 PLN
 
INNE:
Przekładanie spadochronu zapasowego 100 PLN
Przekładanie spadochronu zapasowego sterowanego 150 PLN
Wypożyczenie paralotni na jeden dzień 100 PLN
Wypożyczenie sprzętu na jeden hol 30 PLN
Hol za wyciągarką 20 PLN